Tetthet kvikksølv

Kvikksølv er et kjemisk grunnstoff med symbol Hg og atomnummer 80. Det skiller seg fra andre metaller på flere måter. Tetthet (eller massetetthet) er definert som masse delt på volum.

Eller har jeg regna så feil at jeg burde gå . De skal også lærer om sammenhengen mellom temperatur, tetthet og . Tettheten til vann og kvikksølv er henholdvis 1. Hg (Figur 1) i skogsjord øker med tetthet av vegetasjon.

FAKTA KVIKKSØLV Atomnummer: 80. Kjemiskserie: transisjonsmetall. Det kjemiskesymbolet stammer fra det . Trykket man blir utsatt for på denne dybden kommer an på væskens tetthet , det vil si hvor tung væsken er. Estimert omfang av kvikksølv.

Bestemmelse av molarmassen fra tettheten av en gass. I en sjø vil det vannet som har størst tetthet , synke og. Valg av standardbetingelser for spesifikk tetthet , varierer fra fagområde til fagområde og fra lærebok til lærebok.

For vannsøylemanometeret fig.

Millimeter kvikksølv er en enhet for trykk med symbolet mmHg (fra millimeter hydrargyrum). Tetthet eller densitet er et mål for en gitt egenskap per volum. Bestille kvikksølv Undergrunn. Toksiske effekter av kvikksølv. Krav til tetthet Deponiet må konstrueres slik at . Cd), kobolt (Co), kobber (Cu), krom (Cr), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni), . Miljøpåvirkning av kvikksølv.

Bortsett fra kvikksølv er alle metaller faste stoffer ved romtemperatur.