Gamle fiskeskøyter

Hva slags fiskebåter er dette? Ser da ikke ut som nordnorske? En nybygd skøyte med eldre semidiesel og donk, donk lyd. Den lyden hørte vi ofte fra båtene som gikk. Gamle og Nye fiskebåter , Raudeberg, Norway.

Legg gjerne inn litt informasjon om fartøyet og dens historikk hvis dette er kjent. Bildet er innsendt av Arve Bjarnesen fra Andenes og viser gode gamle skøyter i slipen på Andenes. Disse ser man ikke mange av lengre.

Båter registrert innen gamle Øksnes merkedistrikt. Hardanger Fartøyvernsenter verner om gammel fiskehistorie. Kysten er full av gamle fartøy som skriker etter vedlikehol men det . Eller het det noe helt annet den gangen? Legger inn en lenke til søkbart arkiv fra fiskeridirektoratets bibliotek.

Gamle fiskeskøyter fra distriktet. Den gikk ned utenfor Andabeløy. Arne og Torbjørn Hadland sammen med skolen inviterte til en presentasjon av historikken rundt eldre fiskeskøyter. Når museumsskøyta Solstrand kommer tøffende opp Elva med sine karakteristiske dunk-dunk, må bybrua åpnes. Det over år gamle fartøyet er en del av . Gamle Skårholm er solgt til Bømlo uten rettigheter.

Det er slående hvordan det kan ta seg ut når berømte fiskebåter med over 1års aldersforskjell møtes.